Bình Dương hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

đăng 07:46, 13 thg 12, 2017 bởi Tuan Bui

Nổi bật với tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư

Theo báo cáo do ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX, trong 29 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch 10 chỉ tiêu, đạt kế hoạch 18 chỉ tiêu và 01 chỉ tiêu chưa đạt (tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 99,6%, chỉ tiêu 100%).


Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2017 tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: Quốc Chiến

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 tăng 9,15% (kế hoạch tăng 8,3%); GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng (kế hoạch 115,4 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu tương ứng là 63,99% - 23,68% - 3,74% - 8,59% (kế hoạch 63,4% - 23,% - 4,0% - 8,9%).

Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 10,98% (kế hoạch tăng 8,8%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016 (kế hoạch tăng 18,5%). Hoạt động xuất, nhập khẩu phát triển mạnh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% (kế hoạch tăng 15,7%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,2%; thặng dư thương mại đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4% (kế hoạch tăng 4%). Công tác quản lý tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 46.500 tỷ đồng, vượt 2% dự toán Trung ương giao và 1% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 81.264 tỷ đồng, tăng 11,6% (kế hoạch tăng 11,2%). Tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 100% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh. Các ngành đã tích cực thực hiện giải pháp kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống mức 4,8% so với dự toán thu nội địa.


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 tăng 9,15%

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2017 của tỉnh Bình Dương là tình hình thu hút đầu tư. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Số vốn đầu tư trong nước tăng cao so với năm 2016, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt xa kế hoạch đề ra. Đến 30/11/2017, thu hút đầu tư trong nước đạt 44.046 tỷ đồng (tăng 51,4%); lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 30.571 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 234.722 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,557 tỷ đô la Mỹ, vượt 82,6% kế hoạch năm; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.034 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 28,33 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị; tích cực triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương.

An sinh xã hội được đảm bảo

Năm 2017, các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; huy động nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong năm, tỉnh đã chi gần 948 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Công tác giảm nghèo và chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ ở địa phương. Kinh phí cho công tác giảm nghèo là 198 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 3.620 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,23% và 3.034 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục đạt được kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều tăng so với năm trước. Giải quyết việc làm mới cho 45.500 lượt người (đạt 101,1% kế hoạch).

Chất lượng giáo dục và đào tạo được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ trường công lập được lầu hóa trên địa bàn tỉnh đạt 70,4%, đạt chuẩn quốc gia là 65,1%. Trình độ giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 99,84%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 đạt 97,72% (tăng 11,22% so với năm 2016).

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 81,8% (tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2016), đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.


Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao đã được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng... Công tác thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ tiếp tục được đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện; thực hiện tốt mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thi hành án dân sự đạt cao, nhiều vụ việc kéo dài đã được xử lý dứt điểm. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành.

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong năm 2017. Đó là tiến độ một số dự án đầu tư công còn chậm; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập; việc bảo dưỡng, duy tu các tuyến đường thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông còn diễn biến phức tạp…

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng ổn định, chất lượng và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ góp phần hoàn thành mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Quan tâm công tác chăm lo an sinh xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.


Năm 2018, Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững


Theo: Binhduong.gov.vn

Comments