TIN TỨC XEM NHIỀU

Bình Dương hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

đăng 07:46, 13 thg 12, 2017 bởi Tuan Bui

Nổi bật với tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư

Theo báo cáo do ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX, trong 29 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND tỉnh, tỉnh đã hoàn thành vượt kế hoạch 10 chỉ tiêu, đạt kế hoạch 18 chỉ tiêu và 01 chỉ tiêu chưa đạt (tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 99,6%, chỉ tiêu 100%).


Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2017 tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa IX. Ảnh: Quốc Chiến

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 tăng 9,15% (kế hoạch tăng 8,3%); GRDP bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng (kế hoạch 115,4 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu tương ứng là 63,99% - 23,68% - 3,74% - 8,59% (kế hoạch 63,4% - 23,% - 4,0% - 8,9%).

Tình hình sản xuất công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực, chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 10,98% (kế hoạch tăng 8,8%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 161.357 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016 (kế hoạch tăng 18,5%). Hoạt động xuất, nhập khẩu phát triển mạnh; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% (kế hoạch tăng 15,7%); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,2%; thặng dư thương mại đạt trên 4,7 tỷ đô la Mỹ.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4% (kế hoạch tăng 4%). Công tác quản lý tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 46.500 tỷ đồng, vượt 2% dự toán Trung ương giao và 1% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 16% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 81.264 tỷ đồng, tăng 11,6% (kế hoạch tăng 11,2%). Tổng chi ngân sách ước thực hiện đạt 100% dự toán Nghị quyết HĐND tỉnh. Các ngành đã tích cực thực hiện giải pháp kéo giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống mức 4,8% so với dự toán thu nội địa.


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 tăng 9,15%

Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2017 của tỉnh Bình Dương là tình hình thu hút đầu tư. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Số vốn đầu tư trong nước tăng cao so với năm 2016, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt xa kế hoạch đề ra. Đến 30/11/2017, thu hút đầu tư trong nước đạt 44.046 tỷ đồng (tăng 51,4%); lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 30.571 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 234.722 tỷ đồng. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,557 tỷ đô la Mỹ, vượt 82,6% kế hoạch năm; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.034 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 28,33 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị; tích cực triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương.

An sinh xã hội được đảm bảo

Năm 2017, các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội theo Nghị quyết HĐND tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; huy động nhiều nguồn lực chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong năm, tỉnh đã chi gần 948 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Công tác giảm nghèo và chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đồng bộ ở địa phương. Kinh phí cho công tác giảm nghèo là 198 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 3.620 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,23% và 3.034 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục đạt được kết quả khả quan, các chỉ tiêu đều tăng so với năm trước. Giải quyết việc làm mới cho 45.500 lượt người (đạt 101,1% kế hoạch).

Chất lượng giáo dục và đào tạo được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ trường công lập được lầu hóa trên địa bàn tỉnh đạt 70,4%, đạt chuẩn quốc gia là 65,1%. Trình độ giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 99,84%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 đạt 97,72% (tăng 11,22% so với năm 2016).

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ y, bác sĩ. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 81,8% (tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2016), đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.


Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao đã được các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng... Công tác thông tin - truyền thông, khoa học - công nghệ tiếp tục được đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được cải thiện; thực hiện tốt mô hình chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ. Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thi hành án dân sự đạt cao, nhiều vụ việc kéo dài đã được xử lý dứt điểm. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành.

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong năm 2017. Đó là tiến độ một số dự án đầu tư công còn chậm; công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập; việc bảo dưỡng, duy tu các tuyến đường thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông còn diễn biến phức tạp…

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2017, năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng ổn định, chất lượng và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ góp phần hoàn thành mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Quan tâm công tác chăm lo an sinh xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.


Năm 2018, Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững


Theo: Binhduong.gov.vn

Bình Dương vận dụng tốt ”Mô hình ba nhà” trong xây dựng thành phố thông minh

đăng 07:42, 13 thg 12, 2017 bởi Tuan Bui   [ đã cập nhật 07:43, 13 thg 12, 2017 ]

Xây dựng TPTM theo cách tiếp cận riêng

Thành phố thông minh là khái niệm khá phổ biến và đang dần định hình mạnh mẽ ở các nước phát triển trên thế giới. Nhưng tại Việt Nam, khái niệm này còn khá mới mẻ, chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm. Theo các chuyên gia kinh tế, việc phát triển mô hình TPTM là một hướng đi cần thiết và thích hợp với xu thế chung của thế giới. Chính vì vậy đã có một số tỉnh, thành ở Việt Nam đã thực hiện những bước đi đầu tiên để xây dựng TPTM như TP.Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh... Khác với một số tỉnh, thành trong cả nước, Bình Dương có hướng tiếp cận riêng. Ngày 28/3/2016, tỉnh Bình Dương cùng thành phố kết nghĩa Eindhoven - Hà Lan, đã chính thức công bố khởi động Đề án TPTM Bình Dương, thông qua Hội nghị Thành phố thông minh Bình Dương 2016. Hội nghị đã tổ chức thành công rực rỡ, tạo tiếng vang tầm quốc tế và trở thành động lực xây dựng TPTM.

Chính thức được phê duyệt vào ngày 21/11/2016, Đề án Thành phố thông minh Bình Dương là một chương trình chiến lược đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030, hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, đặt những nền tảng cơ bản đầu tiên cho một nền dịch vụ, sản xuất công nghệ cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề tiến lên nền kinh tế tri thức. 

 

Ký kết Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và TP.Eindhoven - Hà Lan

Trao đổi về vấn đề này, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM Bình Dương cho biết, khác với cách tiếp cận thông thường về TPTM là thuần túy tập trung vào việc đầu tư mua sắm các trang thiết bị,công nghệ tiên tiến để giải quyết một số vấn đề cụ thể như giao thông, cảnh báo ô nhiễm môi trường, cung cấp điện, nước,… Bình Dương nhấn mạnh những tầm nhìn lớn tạo đột phá, đổi mới toàn diện, trong đó con người là trọng tâm. Đối với Bình Dương, TPTM có thể được hiểu là một hệ sinh thái năng động, sáng tạo, kết nối, trong đó tất cả các thành tố đều liên tục cải tiến, đổi mới và tối ưu hóa không ngừng.

Tỉnh Bình Dương hiện nay đang học tập có chọn lọc mô hình được xem là chìa khóa thành công của thành phố công nghiệp Eindhoven của Hà Lan - "Mô hình Ba Nhà", tạo cơ chế hợp tác khăng khít và linh động giữa Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà trường, tạo điều kiện để các bên cùng nhau chia sẻ kiến thức, khát vọng, nguồn lực để cùng kiến tạo nên một tầm nhìn chung và triển khai các chương trình hành động đổi mới cho toàn khu vực. Tỉnh cũng đã hình thành bộ tài liệu theo cách tiếp cận của Eindhoven, gọi là Bình Dương Navigator 2021 - Đề án TPTM Bình Dương, là chương trình đột phá chiến lược kinh tế - xã hội của tỉnh với gần 50 hành động cụ thể chia làm 4 chương: "Con người", "Công nghệ", "Doanh nghiệp", "Các yếu tố nền tảng".

Theo ông Peter Portheine, Ủy viên Hội đồng tỉnh North Brabant, Giám đốc phát triển Tập đoàn Brainport Hà Lan cho biết, Mô hình liên kết hợp tác Ba Nhà và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Brainport ra đời  năm 2011. Chính nhờ thực hiện Mô hình này,  Eindhoven được công nhận là khu vực thông minh nhất trên thế giới vào năm 2016, đứng thứ 4 về Chỉ số hiệu quả Logistics, là nhà xuất khẩu lương thực lớn thứ 2 trên thế giới; năm 2017,  Eindhove​n xếp thứ nhất EU về kết nối trong Chỉ số Kinh tế kỹ thuật số và Xã hội (DESI), xếp thứ 7 trong Chỉ số Phát triển con người của Liên Hiệp Quốc.

Bình Dương sẽ sớm trở thành TPTM với "Mô hình ba nhà"

Theo đánh giá của các chuyên gia Hà Lan đã có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng TPTM Eindhoven, Bình Dương có nền tảng xây dựng TPTM khả quan hơn nhiều so với câu chuyện của Eindhoven ở thập niên 90 thế kỷ trước. Trong ngắn hạn đến trung hạn, làn sóng chuyển dịch của công nghiệp sản xuất từ Trung Quốc sang "Bộ năm quyền lực" (MITI-V, bao gồm Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam) là thời cơ để  Bình Dương tiếo tục là một trong những tỉnh, thành có chỉ số tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp cao nhất Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài trong nhóm dẫn đầu cả nước. Bình Dương đã hình thành "Thành phố mới"hiện đại, xanh, sạch và thân thiện với môi trường là hạt nhân cho TPTM trong tương lai. Tỉnh luôn tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những thành tố này là nền móng vững chắc để Bình Dương xây dựng TPTM.

Trao đổi với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương về Chương trình hành động đưa ra trong Đề án TPTM Bình Dương là tham gia vào Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và trở thành 1 trong 21 vùng thông minh nhất thế giới vào năm 2021 có phải là điều khó thực hiện, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, để tham gia vào ICF phải đạt được 6 tiêu chí mà ICF đánh giá, gồm: Băng thông rộng, Lực lượng lao động trí thức, Đổi mới, Bền vững, Ủng hộ khích lệ. Với kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Eindhoven, Bình Dương đang tích cực triển khai các giải pháp để đạt được các tiêu chí này. Đến nay, việc thực hiện các tiêu chí này đã đạt được những kết quả bước đầu. Hiện nay, các cơ quan ban ngành, viện trường đại học, nhiều công ty, tập đoàn tại Bình Dương đã đưa các chương trình thực hiện Đề án Thành phố Thông minh vào định hướng và chương trình hành động của đơn vị.

 

Một góc thành phố mới Bình Dương

Rất nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực đã và đang được đồng loạt triển khai tại Bình Dương, từ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp cho đến hiện đại hóa đô thị, quy hoạch khu công nghiệp khoa học công nghệ, đột phá trong quy hoạch giao thông thông minh…Rất nhiều đối tác, bè bạn quốc tế và trong nước đang chung tay, gắn bó chặt chẽ cùng Bình Dương xây dựng TPTM. Cụ thể như Philips, Bosch, NXP, Cisco, VNPT, FPT, Becamex,…; các viện nghiên cứu danh tiếng thế giới như: Đại học Portland State University của Mỹ, Đại học Chunghua, Viện quốc gia ITRI của Đài Loan, Viện Fraunhofer của Đức, Đại học kỹ thuật Eindhoven,...; các tổ chức, chính quyền tỉnh, thành khắp thế giới như: thành phố Eindhoven của Hà Lan, tỉnh Emilia Romagna của Ý, Đài Trung tại Đài Loan - Trung Quốc, ICF...

Ông Mai Hùng Dũng khẳng định, với kinh nghiệm hợp tác giữa Bình Dương và Eindhoven, chúng ta hy vọng rằng Bình Dương sẽ nằm trong danh sách Cộng đồng thông minh trên thế giới như chương trình đề án đã đề ra. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà tỉnh Bình Dương hướng tới là xây dựng TPTM để nâng cao chất lượng sống của người dân; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội bền vững. "Xây dựng TPTM Bình Dương là cho tất cả những người dân Bình Dương và chúng tôi mong muốn sự tham gia tích cực của người dân trong việc tự cải thiện chính mình, học hỏi, trau dồi kiến thức để tiếp cận với thời đại công nghệ số sắp tới" - ông Dũng nói.


Theo: binhduong.gov.vn

Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017

đăng 07:39, 13 thg 12, 2017 bởi Tuan Bui

TTĐT - Sáng 27-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM tổ chức Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017.

Tham dự, về phía tỉnh Bình Dương có ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Từ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các khách mời.

Về phía Trung ương có đại diện Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo tỉnh, thành lân cận.

Về phía Hà Lan, tham dự có bà Nienke Trooster - Đại sứ Hà Lan; ông Carel Ritcher - Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM; ông Peter Portheine - Ủy viên Hội đồng tỉnh North Brabant, Giám đốc phát triển Tập đoàn Brainport Hà Lan; ông Louis Zacharilla - Đồng sáng lập Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới ICF; bà Mary-Ann Schreurs - Phó Thị trưởng Thành phố Eindhoven.  

 

Ông Trần Văn Nam (bìa trái) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nienke Trooster (thứ 2 từ trái sang) - Đại sứ Hà Lan; ông Carel Ritcher (thứ 3 từ trái sang) - Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM tham dự hội nghị 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, thành phố Eindhoven (Hà Lan) tham dự hội nghị

 

Các chuyên gia đến từ Hà Lan tham dự hội nghị

 

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị TPTM Bình Dương là sự kiện nằm trong chương trình hoạt động hàng năm của Đề án TPTM Bình Dương. Đây là lần thứ 2 hội nghị được tổ chức. Hội nghị là cơ hội  để Bình Dương chia sẻ về tầm nhìn, hướng đi và quá trình xây dựng khởi đầu của đề án thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương, đang góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh; tạo điều kiện thảo luận, chia sẻ các ý kiến từ lãnh đạo, chuyên gia hàng đầu thế giới và trong nước về tầm nhìn, chiến lược, chương trình hành động của các đề án TPTM trên khắp thế giới; so sánh và đề xuất các ý tưởng thực tiễn cho trường hợp của Bình Dương trong giai đoạn sắp tới.

 

Bà Nienke Trooster - Đại sứ Hà Lan tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện thành phố Eindhoven, đại diện Lãnh sự quán Hà Lan; các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia quốc tế và trong nước, các nhà hoạch định chiến lược phát triển đầu ngành đến từ các tổ chức nghiên cứu nổi tiếng như Viện Fraunhofer (Đức); Viện ITRI (Đài Loan) đã có những bài phát biểu về các chủ đề TPTM liên quan trực tiếp đến Bình Dương như TPTM Bình Dương trong bối cảnh Việt Nam hiện nay; Hà Lan đồng hành cùng xây dựng TPTM Bình Dương; phát triển các chính sách, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và ICT, hướng tới xây dựng công trình xanh;…

 

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, trong năm 2017, với sự hỗ trợ của các bạn Hà Lan, sự đồng hành của Tổng Công ty Becamex; trên cơ sở tiếp thu những kết quả đạt được qua 04 Hội thảo chuyên đề về xây dựng Thành phố Thông minh và đặc biệt qua nội dung “Đề án thành phố Thông minh – Bình Dương” đã được phê duyệt tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực liên quan đến việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh; góp phần xác định ra mô hình và bước đi phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, bên cạnh những thuận lợi cơ bản từ thực tiễn sau 01 năm triển khai “Đề án thành phố Thông minh”, tỉnh Bình Dương vẫn còn đối mặt với những trăn trở và những thách thức về định hướng kiến tạo thành phố thông minh liên quan trực tiếp đến những vấn đề cơ bản như nguồn lực phát triển, nền tảng hạ tầng và đặc biệt là sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và ý thức của người dân trong việc xây dựng đô thị thông minh. Chính vì vậy, UBND tỉnh tin tưởng rằng Hội nghị TPTM Bình Dương lần thứ 2 diễn ra hôm nay sẽ là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo ra cơ hội thảo luận và chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược, chương trình hành động trong việc thực hiện các Đề án TPTM trên khắp thế giới; góp phần giải tỏa những trăn trở, những vướng mắc của các ngành chức năng của tỉnh; đồng thời xác định ra những giải pháp ưu việt, hiệu quả nhằm thực hiện thành công “Đề án thành phố Thông minh – Bình Dương” trong thời gian tới.

 

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao đổi với lãnh đạo Đại sứ Hà Lan và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM trước khi diễn ra hội nghị

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã trao giải Cuộc thi Hackathon. Theo đó, giải vô địch thuộc về đội VGU.EEIT (Trường Đại học Việt - Đức) với ý tưởng xây dựng một mạng lưới cảm biến sử dụng năng lượng mặt trời nhằm mục đích nghiên cứu về môi trường, giúp người dân có thể truy cập nguồn thông tin môi trường nhằm đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho mỗi mục đích của riêng mình. Ban Tổ chức còn trao các giải cho sản phẩm ấn tượng, sáng tạo, xuất sắc và tiềm năng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm (bìa phải) và bà Mary-Ann Schreurs, Phó Thị trưởng Thành phố Eindhoven trao giải cho đội vô địch Cuộc thi Hackathon

 

Ban Tổ chức trao giải sản phẩm ấn tượng, sáng tạo, xuất sắc, tiềm năng cho các độ

Theo: Binhduong.gov.vn

Bình Dương động thổ xây dựng đường Mỹ Phước - Bàu Bàng

đăng 02:00, 21 thg 10, 2015 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 02:01, 21 thg 10, 2015 ]

Bình Dương động thổ xây dựng đường tạo lực Mỹ Phước-Bàu Bàng
 
     
TTĐT - Sáng 20-10, tại đường NA3 - DE1, Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ động thổ đường tạo lực Mỹ Phước-Bàu Bàng.

Đến dự có ông Trần Văn Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Thành Long - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Becamex IDC; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, TX.Bến Cát, huyện Bàu Bàng, nhân dân địa phương và khách mời.

  Ông Trần Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng khi hoàn thành sẽ kết nối từ huyện Bàu Bàng đến Quốc lộ 1A và hệ thống giao thông toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Từ đó rút ngắn được thời gian vận chuyển hàng hóa, dịch vụ đến sân bay, bến cảng, góp phần làm giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 13, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp đầu tư tại Bình Dương, làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong tỉnh.  
    
Với ý nghĩa quan trọng của tuyến đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, Becamex IDC nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất sớm thi công hoàn thành tuyến đường đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân hai bên tuyến đường để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ đường tạo lực Mỹ Phước-Bàu Bàng

Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng bắt đầu từ đường 7B cuối KCN Bàu Bàng đi qua thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng có chiều dài 10,9km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 80km/giờ, có đầy đủ hệ thống thoát nước mặt đường, cây xanh hai bên đường. Công trình có tổng mức đầu tư 967 tỷ đồng từ vốn của doanh nghiệp. Riêng phần giải tỏa bồi thường do các địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện và sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.  

Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng của tỉnh nhằm tạo thêm điểm nhấn về kiến trúc, mở rộng liên kết vùng giữa Bình Dương, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực, tạo bộ mặt mới trong xây dựng đô thị, góp phần hoàn thiện nhanh quá trình phát triển mạnh mẽ của thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng.

Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng chính thức được khởi công xây dựngKhánh thành trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ

đăng 18:44, 10 thg 11, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 18:47, 10 thg 11, 2014 ]

TTO - Ngày 9-11-2014, Tỉnh Đoàn Bình Dương đã khánh thành trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ của tỉnh, đặt tại KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát.

Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương - ẢNH: BÁ SƠN
Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ Bình Dương - ẢNH: BÁ SƠN

Trung tâm được xây dựng trên diện tích 15.400 m2 gồm nhiều cụm công trình, phục các hoạt động tư vấn cho thanh niên công nhân, các hội trường đa năng có thể phục vụ biểu diễn văn nghệ, tập luyện thể thao .v.v….

Ngoài ra còn có khối nhà trẻ và các công trình phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư của trung tâm là 95,7 tỷ đồng; trong đó một nửa là nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Đoàn, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đoàn Bình Dương cho biết toàn tỉnh hiện có tới gần 900.000 nhân, trong đó đa phần là độ tuổi thanh niên. Vì vậy, việc đưa vào hoạt động trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân quy mô lớn nhằm tạo điều kiện để các bạn thanh niên công nhân có nơi để vui chơi, giao lưu và phát triển các môn năng khiếu, thể thao .v.v…

Nguồn: Tuoitre.vnTổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Kingtec ký hợp đồng thuê đất ở Mỹ Phước 3

đăng 20:21, 24 thg 6, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 20:24, 24 thg 6, 2014 ]

TTĐT - Sáng 24 - 6, tại UBND tỉnh (tầng 16 Toà nhà Hành chính tập trung tỉnh) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thuê đất giữa Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Kingtec (Đài Loan). Chứng kiến lễ ký kết có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND thị xã Bến Cát.
     
 
Kingtec là một trong những tập đoàn lớn của Đài Loan, được thành lập từ năm 1985, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như thiết bị chiếu sáng, nội thất, máy phát điện cho ô-tô, các thiết bị điện tử, bất động sản, thuốc lá... Hiện nay, Kingtec đang có kế hoạch di dời nhà máy tại Trung Quốc sang các quốc gia khác.
 
Trong quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, Kingtec đã quyết định chọn Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát) làm địa điểm đầu tư sản xuất mới với diện tích 16ha. Dự kiến, nhà máy sản xuất mới tại Bình Dương chuyên sản xuất các mặt hàng điện tử như đèn LED cao cấp, đèn để bàn, đèn treo tường, vốn đầu tư giai đoạn 01 dự kiến khoảng 30 triệu đôla Mỹ. Bên cạnh đó, Kingtec còn nghiên cứu đầu tư sản xuất đèn LED cao cấp phục vụ cho ngành ô-tô và các sản phẩm này sẽ xuất khẩu qua thị trường châu Âu.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung
 
Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung hoan nghênh việc Tập đoàn Kingtec đầu tư vào Bình Dương. Với hoạt động đa ngành nghề của Tập đoàn Kingtec, đóng góp vai trò quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh Bình Dương, trong đó, có những ngành nghề Bình Dương kêu gọi đầu tư. Về phía tỉnh Bình Dương, sẽ tạo các điều kiện thuận lợi về quỹ đất, các chính sách ưu đãi về thuế, cơ sở hạ tầng để Kingtech đầu tư và triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới tại Bình Dương.

Nguồn Binhduong.gov.vnCông bố thành lập thị xã Bến Cát Bình Dương

đăng 19:11, 30 thg 3, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 18:38, 1 thg 4, 2014 ]

Thực hiện nghị quyết 136 của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 28/3, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập thị xã Bến Cát.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Cành; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Từ; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành cùng các mẹ Việt Nam anh hùng và nhân dân trên địa bàn Bến Cát.

binh-duong-cong-bo-thanh-lap-thi-xa-ben-cat-1

Như vậy, sau khi được nâng cấp lên thị xã, Bến Cát sẽ có 5 phường gồm: Mỹ Phước, Chánh Phú Hòa, Tân Định, Thới Hòa và Hòa Lợi cùng 3 xã là An Điền, An Tây và Phú An. Phần còn lại của huyện Bến Cát sẽ trở thành huyện Bàu Bàng. Theo đó điểu chỉnh khung giá đất tại khu vực này từ đất ở nông thôn thành đất ở đô thị, sổ sách giấy tờ sẽ thay đổi có hiệu lực từ ngày 01/04/2014.

binh-duong-cong-bo-thanh-lap-thi-xa-ben-cat-2
Lãnh đạo tỉnh và địa phương nhấn nút công bố thành lập thị xã Bến Cát

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Cát đạt được nhiều thành tựu trên các mặt kinh tế-văn hóa-an ninh quốc phòng. Trong năm 2013, tổng giá trị sản xuất đạt 58.481 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2012; tăng trưởng kinh tế đạt 17,80%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Trên địa bàn có 10 khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng diện tích là 4.086ha.

Công bố thành lập Thị xã Bến Cát Bình Dương                                                                                                                                    Bình Dương Online.

Khánh thành khu chính trị - hành chính mới Bình Dương

đăng 17:54, 20 thg 2, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 17:57, 20 thg 2, 2014 ]

Thủ tướng nhấn nút khánh thành khu chính trị - hành chính 1.400 tỷ


Tối 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cùng lãnh đạo trung ương và tỉnh Bình Dương nhấn nút khánh thành tòa nhà chính trị - hành chính tập trung tỉnh. Đây là địa phương đầu tiên tập trung các cơ quan hành chính vào toà tháp đôi 21 tầng.
 >>  Ngắm trung tâm hành chính bề thế tại TP mới Bình Dương

Khánh thành khu chính trị - hành chính tập trung đầu tiên trên cả nước
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khánh thành tòa nhà chính trị – hành chính tập trung tỉnh Bình Dương

Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương bắt đầu khởi công từ năm 2010 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với kinh phí trên 1.400 tỷ đồng và đặt ngay tại khu trung tâm thành phố mới Bình Dương, có quy mô 1.000 ha nằm trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị. Đây là khu chính trị - kinh tế - văn hóa của toàn tỉnh và là hạt nhân của một thành phố Bình Dương hiện đại.

Khánh thành khu chính trị - hành chính tập trung đầu tiên trên cả nước
Bình Dương là địa phương đầu tiên tập trung các cơ quan hành chính vào toà tháp trên 20 tầng

Tòa nhà chính trị hành chính tập trung sẽ là nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và hầu hết sở, ngành. Ngoài ra, còn có một trung tâm hội nghị - triển lãm được xây dựng kế bên tòa tháp hành chính gồm nhiều phòng họp với tổng sức chứa gần 1.400 người. Toàn bộ tầng trệt rộng 4.000m2 để thực hiện thủ tục hành chính “một cửa” và “liên thông”. Theo đó, khu vực này sẽ tổ chức các bàn tiếp nhận hồ sơ của tất cả các sở, ngành.

Khu hành chính tập trung này sẽ là nơi làm việc của 54 sở, ngành
Khu hành chính tập trung này sẽ là nơi làm việc của 54 sở, ngành

Người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ một nơi, hồ sơ sẽ được các sở ngành tiếp nhận để trả kết quả, tránh sự phiền hà và giúp người dân không phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần như trước đây. Ngoài ra, khu vực này cũng sẽ có bộ phận tư vấn pháp lý cho người dân và các tiện ích khác như máy tra cứu hồ sơ, truy cập internet...

Việc khánh thành tòa nhà này được xem như sự kiện chính thức đánh dấu việc di dời trung tâm hành chính của Bình Dương từ TP Thủ Dầu Một đến thành phố mới.

Hai tòa tháp đôi có bãi đỗ trực thăng nằm ngay trung tâm thành phố mới
Hai tòa tháp đôi có bãi đỗ trực thăng nằm ngay trung tâm thành phố mới

Tại buổi lễ, tỉnh Bình Dương đã công bố danh sách 11 công trình trọng điểm sẽ được khởi công hoặc hoàn thành trong năm 2014 để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường Phạm Ngọc Thạch, bệnh viện đa khoa tỉnh mới với quy mô 1.500 giường, hệ thống xe buýt nối TP Thủ Dầu Một và thành phố mới...

Hai tòa tháp đôi có bãi đỗ trực thăng nằm ngay trung tâm thành phố mới
Đông đảo người dân địa phương đến chứng kiến thời khắc "lịch sử" và kỳ vọng vào sự hiệu quả từ công trình nghìn tỷ này

Đồng thời, Bình Dương cũng trao chứng nhận đầu tư cho hơn 20 dự án FDI đầu tư vào tỉnh trong hai tháng đầu năm 2014 với tổng vốn đầu tư hơn 700 triệu USD.


Dantri.com.vn

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

đăng 17:51, 9 thg 2, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 17:53, 9 thg 2, 2014 ]

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
   
TTĐT - Sáng 14-8, tại UBND tỉnh đã diễn ra phiên họp UBND tỉnh lần thứ 54 thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương (QHCXD) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung.
 
Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố.
     
Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mục tiêu đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, việc xây dựng Đồ án QHCXD đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương.
 
Theo Đồ án quy hoạch, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh Bình Dương là 2.695,22km2, quy mô dân số toàn đô thị đến năm 2020 đạt 2,5 triệu người và đến năm 2030 đạt 3,5 triệu người. Tổng thể đô thị Bình Dương được phân theo 03 khu vực: khu vực trung tâm (đô thị Thủ Dầu Một, đô thị mới Hòa Phú-Phú Tân, đô thị Nam Bến Cát và đô thị Nam Tân Uyên), khu vực 2 (đô thị Thuận An và Dĩ An), khu vực 3 (gồm 8 đô thị vệ tinh: đô thị Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Minh Hòa, Long Hòa, Bàu Bàng, Phước Vĩnh, Tân Thành và Thường Tân; không gian phía Bắc bao gồm không gian lâm nghiệp, nông nghiệp, vành đai xanh).
 
 
 
Về phát triển hạ tầng kinh tế, Đồ án xác định không phát triển thêm các khu công nghiệp tại thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, Dĩ An. Hình thành các trung tâm tài chính-ngân hàng-bảo hiểm tại các đô thị, chú trọng phát triển thương mại-dịch vụ trên các hành lang quốc lộ 1K, DDT743, đường cao tốc Mỹ Phước-Tân Vạn. Phát triển không gian du lịch vùng Tây, Tây Bắc, Đông, Đông Bắc và phía Nam.
 
Qua ý kiến phát biểu của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm nhấn mạnh, việc xây dựng Đồ án QHCXD phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nghĩa trang và các quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo phát triển cân đối, hài hòa về không gian, hạ tầng kinh tế -xã hội.

                                                                                                                                         Binhduong.gov.vn


Quyết định thành lập Thị xã Bến Cát

đăng 00:54, 2 thg 1, 2014 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 02:15, 8 thg 1, 2014 ]

Ngày 29/12/2013, Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ được ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Chính phủ và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và 5 phường thuộc thị xã Bến Cát. Cụ thể, thành lập thị xã Bến Cát trên cơ sở điều chỉnh 23.442,24 ha diện tích tự nhiên và 203.420 nhân khẩu của huyện Bến Cát, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Mỹ Phước và 7 xã: Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Chánh Phú Hòa, An Điền, Phú An, An Tây; huyện Bến Cát còn lại được đổi tên thành huyện Bàu Bàng.

Thành lập 5 phường thuộc thị xã Bến Cát. Cụ thể, thành lập phường Mỹ Phước trên cơ sở toàn bộ 2.150,81 ha diện tích tự nhiên và 45.075 nhân khẩu của thị trấn Mỹ Phước.

Thành lập phường Thới Hòa trên cơ sở toàn bộ 3.793,01 ha diện tích tự nhiên và 38.780 nhân khẩu của xã Thới Hòa.

Thành lập phường Tân Định trên cơ sở toàn bộ 1.662,13 ha diện tích tự nhiên và 26.354 nhân khẩu của xã Tân Định.

Thành lập phường Hòa Lợi trên cơ sở toàn bộ 1.690,37 ha diện tích tự nhiên và 30.691 nhân khẩu của xã Hòa Lợi.

Thành lập phường Chánh Phú Hòa trên cơ sở toàn bộ 4.633,42 ha diện tích tự nhiên và 17.009 nhân khẩu của xã Chánh Phú Hòa.

Nguồn (http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Thanh-lap-3-thi-xa-thuoc-2-tinh-Soc-Trang-Binh-Duong/189964.vgp).

Theo: Chinhphu.vn

1-10 of 17