Thông qua đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020

đăng 03:15, 9 thg 7, 2013 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 20:15, 1 thg 8, 2014 ]

   
TTĐT - Sáng 24 - 5, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 41 thông qua đề án “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025”. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Kim Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.
Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2015 thì 08 cụm công nghiệp (CCN) đã có phải hoàn thiện kết cấu hạ tầng, có nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân các CCN trên 60%, số lượng CCN toàn tỉnh là 16 với diện tích hơn 1.081 ha. Đến năm 2020, tổng diện tích phát triển CCN hơn 1.281 ha với số CCN là 20, tỷ lệ lấp đầy đạt bình quân 50%. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 26 CCN với tổng diện tích hơn 1.644 ha với tỷ lệ lấp đầy đạt bình quân 80%.
   
Phân kỳ đầu tư giai đoạn 2013 - 2015 tập trung giải quyết tồn đọng các CCN đã có quyết định thành lập, thu hút đầu tư mới 03 CCN. Giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư cơ sở hạ tầng 03 CCN thành lập vào 2014 - 2015, kêu gọi đầu tư mới 02 CCN. Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư hoàn chỉnh các CCN đầu tư mới và đưa vào kinh doanh, thực hiện kêu gọi đầu tư mới các CCN theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch di dời các doanh nghiệp tại khu vực Bình Chuẩn - Thuận Giao - An Phú (thị xã Thuận An) vào các khu công nghiệp - CCN. Đối với các CCN tự phát, các doanh nghiệp đầu tư ngoài khu công nghiệp - CCN, sẽ đưa ra các giải pháp xử lý, giải quyết phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung phát biểu kết luận Phiên họp

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Lê Thanh Cung cơ bản thống nhất các nội dung của đề án, khi triển khai sẽ góp phần cung cấp cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong cụm và giữa các CCN với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời yêu cầu, đơn vị tư vấn phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh một số nội dung của đề án phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Việc thành lập CCN mới trong thời gian tới tập trung chủ yếu ở huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng với các ngành nghề như vật liệu xây dựng, gốm sứ cao cấp và các ngành công nghiệp phụ trợ khác. Chú trọng việc bố trí tái định cư, xây dựng hạ tầng xã hội (bệnh viện, trường học, văn hóa, nhà ở) cho người lao động tại các CCN.

Đối với các vùng sản xuất tự do (CCN tự phát), Chủ tịch chỉ đạo có biện pháp xử lý phù hợp, quy hoạch các vùng sản xuất có diện tích lớn, có khả năng phát triển theo tổng thể quy hoạch phát triển chung của tỉnh.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 8 CCN được phép thành lập, gồm Bình Chuẩn, An Thạnh, Tân Đông Hiệp, Tân Mỹ, thị trấn Uyên Hưng, Phú Chánh, Thanh An và Công ty cổ phần Thành phố đẹp với tổng diện tích hơn 578 ha. Tính đến tháng 12/2012, đã có 06/08 CCN đã hoàn tất công tác giải toả đền bù, gồm Bình Chuẩn, An Thạnh, Tân Đông Hiệp, Tân Mỹ, Thanh An và Công ty cổ phần Thành phố đẹp.

  

Hoàng Phạm