Kinh doanh nhà trọ được miễn phí VAT 2 năm

đăng 23:37, 10 thg 12, 2013 bởi Tuệ Nhi   [ đã cập nhật 23:40, 10 thg 12, 2013 ]

Kinh doanh nhà trọ được miễn VAT 2 năm


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 187 hướng dẫn cụ thể việc miễn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp trong năm 2013 và 2014 đối với cá nhân và tổ chức.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhà trọ cho thuê đối với công nhân, người lao động, sinh viên, học sinh sẽ được miễn thuế khoán giá trị gia tăng (VAT) năm 2013 và 2014. Các hộ, cá nhân chăm sóc trông giữ trẻ và kinh doanh cung ứng suất ăn ca cho công nhân cũng được hưởng ưu đãi trên.

Tuy nhiên, Thông tư nhấn mạnh, đối tượng được miễn thuế nêu trên phải đảm bảo thuộc diện nộp thuế VAT theo phương pháp khoán. Đồng thời, họ phải cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê, dịch vụ trong năm 2013, 2014 và không cao hơn mức giá tháng 12 của năm liền kề trước đó.

Các hộ, cá nhân cũng phải niêm yết công khai giá cho thuê nhà, chăm sóc trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca tại cơ sở kinh doanh. Ngoài ra, mức giá này phải được thông báo cho chính quyền xã, phường và cơ quan thuế quản lý trực tiếp...

Việc miễn thuế khoán thuế thu nhập cá nhân năm 2013, 2014 đối với các đối tượng trên cũng được áp dụng tương tự. Theo đó, các hộ, cá nhân kinh doanh lĩnh vực trên được miễn số thuế khoán thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/1/2013 đến hết ngày 31/12/2014.

Đối với thu nhập của hoạt động cung ứng suất ăn ca cho công nhân,  các doanh nghiệp, tổ chức cũng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh năm 2013 năm 2014. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 5/12/2013.