Bảng Giá Đất Nền Mỹ Phước 3

Thanh Lý Nhanh Đất Nền Khu Đô Thị Mỹ Phước 3

Khuyến mãi trong tháng : Tặng 2 chỉ vàng SJC khi phát sinh giao dịch cọc các sản phẩm dưới đây
Quý khách vui lòng liên nhân viên để được tư vấn:
 0902.969.828


Khu G Mỹ Phước 3:

1. Lô G1 hướng Bắc                              Đường 16m                                   DT: 133,4m2              
2. Lô G1 hướng Nam                             Đường 25m                                   DT: 133,4m2              
3. Lô G3 hướng Bắc                              Đường 16m                                   DT: 300m2                   
4. Lô G13 hướng Nam                           Đường 25m                                   DT: 150m2                      
5. Lô Góc G15                                         Đường 16m                                   DT: 300m2     
6. Lô G14 hướng Nam                           Đường 16m                                   DT: 600m2

Khu F Mỹ Phước 3:

1. Lô F6 hướng Bắc                               Đường 16m                                   DT: 150m2                         
2. Lô F15 hướng Bắc                             Đường 16m                                   DT: 150m2
3. Lô F16 hướng Nam                            Đường 16m                                   DT: 300m2

Khu L Mỹ Phước 3:

1. Lô L36 hướng Nam                            Đường 16m                                     DT: 300m2
2. Lô L39 hướng Bắc                             Đường 25m                                     DT: 100m2
3. Lô L53 hướng Nam                            Đường 16m                                     DT: 300m2
4. Lô L32 hướng Đông                           Đường 25m                                     DT: 150m2
5. Lô góc G10                                          Đường 16m                                     DT: 300m2
6. Lô L42 hướng Bắc                             Đường 16m                                     DT: 150m2

Khu J Mỹ Phước 3:

1. Lô J24 hướng Đông                            Đường 25m                                    DT: 150m2
2. Lô J43 hướng Tây                               Đường 25m                                    DT: 150m2
3. Lô J27 hướng Động                            Đường 16m                                    DT: 150m2
4. Lô J29 hướng Đông                            Đường 16m                                    DT: 300m2
5. Lô J39 hướng Đông                            Đường 16m                                    DT: 100m2
6. Lô J37 hướng Nam                             Đường 16m                                    DT: 150m2
7. Lô J17 hướng Đông                            Đường 62m

Khu i Mỹ Phước 3:

1. Lô góc i1                                              Đường 25m                                    DT: 200m2         
2. Lô i4 hướng Nam                                Đường 16m                                    DT: 150m2
3. Lô i19 hướng Đông                             Đường 16m                                    DT: 300m2
4. Lô i13 hướng Bắc                                Đường 16m                                    DT: 600m2
5. Lô i38 hướng Bắc                                Đường 62m                                    DT: 600m2
6. Lô i32 hướng Nam                               Đường 62m                                    DT: 300m2
7. Lô i59 hướng Đông                              Đường 25m                                    DT: 150m2
8. Lô i69 hướng Tây                                 Đường 25m                                    DT: 300m2